De dokter is niet geconventioneerd en u betaalt dus meer dan bij de huisarts. Het ereloon is steeds hetzelfde, of u nu injecties krijgt of niet. Terugbetaling is altijd voorzien (Riziv nummer : 101076). Bijkomende tegemoetkoming is mogelijk indien u een speciale verzekering heeft afgesloten of indien er een extra terugbetaling is voorzien via uw werkgever.


Betaling kan met cash of via smartphone. Overschrijven kan op BE13775590916139 met vermelding naam uw patient en datum consultatie. 


De link voor bancontact app op uw smartphone vindt u hier: https://www.bancontact.com/nl/bancontact-app